009 025 034 0342

29/11 Reprezentační ples GHB s kapelou Variace, 20:00

Reprezentační ples Gymnázia (podrobnosti až po dodání podkladů pořadatelem)

Vstupeny k dispozici v Tulipánu HB