Klub Oko

To jsou koncerty, divadla, workshopy, taneční zábavy, videoprojekce i přednášky a školení. Klub provozujeme prostřednictvím obecně prospěšné společnosti Havlíčkobrodská. Naším cílem je nabídnout široké veřejnosti zajímavý multižánrový kulturní program a zároveň vrátit do bývalé sokolovny život.  

 


Z historie

Oko vzniklo v budově, kterou si v roce 1905 u stavitelů Františka a Otakara Liškových nechala postavit tělovýchovná jednota Sokol Německý Brod. Jednota budovu v podobě antického chrámu nejdříve využívala jako tělocvičnu, pak jako kulturní sál. Během první světové války posloužila jako lazaret. V 60. letech stát budovu znárodnil, provedl rekonstrukci a otevřel kino, jehož nový název stále připomínal starou sokolovnu. Komunisté jen ze slova SOKOL „smazali“ první a poslední písmeno. Po Sametové revoluci provoz kina skončil a budova se sice vrátila sokolům, ale výrazně chátrala. Svého času byla na prodej, nakonec jsem si ji ale pronajali. Provedli jsme první etapu rekonstrukce – v sále jsme odstranili šikmé hlediště, směrem do sálu otevřeli zazděné balkóny, provedli jsme protihluková opatření a uvedli do provozu i nový bar s kapacitou třiceti míst.  

 


Cíle

Připravujeme další etapu rekonstrukce budovy. Letos máme v plánu rozšířit bar o přilehlý dvorek. Chceme tak vytvořit příjemný prostor, který bude vhodný i pro pořádání menších kulturních akcí, akustických koncertů a vystoupení. Dále připravujeme projekt kavárny, kde budou obsluhovat handicapovaní lidé. V neposlední řadě plánujeme opravit exteriér budovy tak, aby se co možná nejvíce vrátila do původní podoby.