009 025 034 0342

Program

Koncerty vážné hudby na Staré radnici - 18/12 a 30/12 od 19:00

Pro koncert: 18/12 KLIKNI ZDE (aktivní od 18/12 19:00hod)

                   30/12 KLIKNI ZDE (aktivní od 31/12 9:00)

18/12    Via vitae Comenius
"Síla pravdy vyzbrojená světlem poznání je nepřemožitelná."

Hudební pásmo s průvodním slovem o J. A. Komenském

Připomeňme si 350. výročí od úmrtí jednoho z největších českých myslitelů, filosofů, spisovatelů, který je považován za zakladatele moderní pedagogiky a vysloužil si svým dílem přízvisko Učitel národů.

                                                                      loutna: Jindřich Macek                                                                               akordeon: Jitka Baštová     

V pořadu zazní skladby od A. V. Michny z Otradovic, J. Dowlanda, J. Pachelbela, D. Scarlattiho, J. S. Bacha, J. Haydna, J. Ganzera, J. Macka a dalších autorů.

Program:

1. John Dowland:                 Flow my tears                                    duo loutna a akordeon

                                    

2. Johann Sebastian Bach: Invence B dur                                      sólo akordeon

           

3. Adam Michna z Otradovic: Loutna česká (2 písně)                      sólo loutna                 

4. Domenico Scarlatti:          Sonáty (výběr)                                  sólo akordeon

                                  

5. John Dowland:                 La chrimae                                         sólo loutna
                                              

6. Jürgen Ganzer:                 Reve de jour (2 kusy)                        sólo akordeon

7. anonym:                             Gaudeamus igitur                 duo loutna a akordeon

8. Johann Pachelbel:                        Kánon D dur                          sólo akordeon
           

9. Jindřich Macek:                       Nový život                                       sólo loutna       

                                               Vnitřní boj - z cyklu Životní pouť

10. John Dowland:               Wilt thou unkind                       duo loutna a akordeon

                                              Now, O now

Can she excuse                      

           

11. Joseph Haydn:                Andante                                      sólo akordeon

12. Jindřich Macek:             Moudrost králů                                  sólo loutna

13. John Dowland:               What if I never speed               duo loutna a akordeon

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30/12 Chvění houslových strun

aneb

loutna a housle se přestavují

Skladby z období gotiky, renesance, baroka, romantismu,

20. stol. a vlastní tvorba J. Macka

Jindřich Macek  -  loutna

Lea Macková - housle

www.loutna.cz

Program:

            Vyšebrodský rukopis                       Pangat odas pariter                duo loutna a housle

                                                                       Ey, aetas iam aurea               

                                                                      

Jistebnický kancionál                       Ježíš, náš Spasitel      
                                                                       Buoh všemohúcí
                                                                       In hoc anni circulo


            4 drobné renesanční skladby                                                                 loutna sólo

                                                          

            John Dowland                                  Think’st Thou Then

                                                           Now, O Now            

Who Ever Thinks                                          

                                                                  Can She Excuse My Wrongs    duo loutna a housle

                                  

Vicenzo Capirola                              Recerchar secondo                            loutna sólo

Padoana belissima

Giovanni Zamboni                            Preludio                                             loutna sólo

                                                                       Alemanda

                                                                       Sarabanda

                                                                       Gavotte

Enrique Granados                           Danza espanola č. 2                   duo loutna a housle

Joaquin Rodrigo                             Concierto de Aranjuez - Adagio /téma/
            /obě skladby arr. Jindřich Macek/

Jindřich Macek                                Nový život

                                                        Vnitřní boj z cyklu Životní pouť

            Astor Piazzolla                                 Ave Maria                              duo loutna a housle

            Leonard Cohen                                Hallelujah                               duo loutna a housle

Jitka Baštová /akordeon/

            V letech 2004 - 2009 studovala na Konzervatoři Pardubice, kde absolvovala hru na akordeon. V průběhu studia přestoupila z klávesového na knoflíkový nástroj. Po absolvování konzervatoře byla přijata na Vysokou školu múzických umění v Bratislavě, kde v roce 2014 dokončila magisterské studium u prof. Borise Lenka. V roce 2013 absolvovala studijní pobyt ve Finsku na Sibeliově Akademii v Helsinkách. Během studia se zúčastnila několika soutěží. Mezi cenné úspěchy řadí účast na Mezinárodních soutěžích na Slovensku i v České republice. V současné době vyučuje na ZUŠ v Havlíčkově Brodě, kde v roce 2008 založila akordeonovou třídu na pobočce v Přibyslavi.
            Na první pohled jedinečná a netradiční spolupráce s loutnistou Jindřichem Mackem vznikla již v roce 2009 a přináší zcela nové myšlenky i barevné nápady. Premiéra prvního společně připraveného koncertního pořadu s názvem „Doteky strun a kouzla měchu" zazněla 24. 7. 2011. Projekt „La Brise de France“, výjimečný svým programem zaměřeným pouze na francouzskou hudbu různých stylových epoch, vznikl v roce 2012. Koncertní program „Poslán jest od Boha anděl" (2014) je koncipován pro liturgické období adventu. Projekt „Renaissance touches" (2015) úspěšně navazuje na předešlé pořady a nese název podle soudobého díla zkomponovaného pro netradiční duo. V roce 2016 zaznělo
v premiéře pásmo slova a hudby „Flos Florum" oslavující Karla IV. a také koncert moderní hudby
20. a 21 století s názvem „Close your eyes and listen" - Zavři oči a poslouchej. Pásmo slova a československé hudby připomínající osobnost T. G. Masaryka a založení Československé republiky bylo premiérováno v roce 2017. Sólový repertoár Jitky Baštové tvoří originální koncertní kompozice pro akordeon (V. Trojan, J. Hatrík, V. Zubitskij, F. Angelis, G. Klucevsek, J. Gänzer), ale i převzaté kompozice autorů starších epoch (D. Scarlatti, J. S. Bach, B. Martinů, J. Haydna, W. A. Mozart…).
V období studia hrála na akordeon zn. Pigini. Od roku 2017 koncertuje na akordeon zn. Scandalli. Oba tyto zakázkové nástroje pochází z dílen významných italských výrobců koncertních akordeonů.

Jindřich Macek /loutna/

            Již v době svých studií získal několik ocenění v kytarových soutěžích, např. 1. cenu v celostátním kole soutěže ve hře na kytaru v Kutné Hoře se zvláštním oceněním poroty za interpretaci barokní hudby. Kytarovou hru na Konzervatoři v Pardubicích absolvoval u prof. Stanislava Juřici v roce 1993 a pokračoval v téže třídě se studiem hry na loutnu, které zakončil absolventským koncertem v Hradci Králové v červnu roku 1999. Je historicky prvním absolventem oboru loutna na Akademii staré hudby při Filosofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně ze třídy Miloslava Študenta (2005). V současné době působí jako ředitel ZUŠ v Havlíčkově Brodě a koncertuje jako sólista i jako loutnista rozmanitých komorních seskupení. Věnuje se také skladatelské práci pro svůj oblíbený nástroj loutnu a vlastní kompozice s úspěchem zařazuje do sólových recitálů i komorních projektů. Při interpretaci renesančních a barokních písní s doprovodem loutny spolupracuje s mezzosopranistkou Pavlou Fendrichovou , se kterou nastudoval a nabízí čtyři celovečerní koncertní programy - „Milostné písně", „Písně trpělivosti", „Moravská lidová poezie v písních" a „Co se této noci stalo". Ve vokálně-instrumentálním duu vystupoval také se sopranistkami Helenou Pellarovou, Annou Hamadovou (SK), Evou Rukavičkovou a Janou Novákovou. Příležitostně s loutnou hostoval v pražském souboru Musica Fresca nebo ve smíšeném sboru Moravští Madrigalisté. Pořádá výchovné koncerty s názvem „Loutna se představuje“ – určené pro žáky ZŠ a SŠ. Společně s kytaristkou Ivetou Novotnou vytvořil pořad „Struny v proměnách času". V působivém spojení loutnové hudby s mluveným slovem vystupuje v „Alchymii lásky" s panem Alfredem Strejčkem. V citlivých instrumentacích projektů „Putování krajinou hudby", „Flauto dolce“ a „Flétna a loutna napříč hudebními epochami" účinkuje s flétnistkou Silvií Mechovou. Pořady „Doteky strun a kouzla měchu", „La Brise de France", „In Patches", „Kontrasty", „Poslán jest od Boha anděl", „Renaissance touches", „Close your eyes and listen", „Flos Florum" a „Hudba v myšlenkách Masarykových" připravil s akordeonistkou Jitkou Baštovou. Zúčastnil se mistrovských kurzů na kytarovém festivalu Mikulov (např. ve třídě P. Steidla, L. Witoszynského, J. Wagnera), ve Valticích (třída anglického loutnisty B. Wrighta) a ve Slovinsku (pod vedením A. Kröpera). Cenné zkušenosti získal také na interpretačním kurzu japonské loutnistky S. Noiri či Letní škole barokní hudby v Holešově (J. Čižmář). Podílel se na vzniku audio nahrávky Krajina zpěvu (dětský sbor, loutna), multimediálních CD firmy Fenomen multimedia a.s. (1999-2005), nahrávky Loutnové zamyšlení (2005) a CD s názvem Loutna&Akordeon (2014). Jeho hru mohlo ocenit italské, německé, švýcarské, finské, slovenské, maďarské, polské, slovinské, chorvatské, lucemburské, holandské a americké publikum. Vystupuje na hudebních festivalech v ČR i v zahraničí. Jmenujme např. Festival duchovní hudby Česká Lípa 2004, Ars Antiqua Europae 2004, Mezinárodní letní škola staré hudby Valtice 2005, Ars Antiqua Europae 2005, Pražské brány 2007, Kampanila 2008, Haydnovy hudební slavnosti 2008, Hofer Konzerte 2010, Hofer Konzerte 2011, Ars Antiqua Europae in Via Gothica 2011, Veselská ozvěna 2013, Na dvanácti strunách 2015, Podlipanské hudební slavnosti 2016, Festival komorní hudby 2016, Načeradecké hudební léto 2016, Hudební festival Antonína Dvořáka Příbram 2017, Hudební potkávání 2017, Veselská ozvěna 2017, Načeradecké hudební léto 2017 a barokní festival Feste Teatrale 2017 a 2018 

Lea Macková / housle: držitelka ocenění Talent Vysočiny roku 2017

Nový termín POLETÍME? upřesníme ihned, jakmile bude jasné, kdy se opět bude možné v klubu hrát pro 200lidí a více, děkujeme za pochopení

vstupenky zůstávají v platnosti, bude možné zakoupit i další.